Fortbildning

Framgångsrik undervisning i fritidshem

Framgångsrik undervisning i fritidshem är en heldagskonferens för personal i fritidshem, rektorer och huvudmän. Dagen har ett tydligt fokus på hur planering, medvetet genomförande och utvärdering kan bidra till ökad kvalitet och måluppfyllelse i fritidshem. Här möts forskning och praktiknära exempel som tillsammans ger en bild av hur undervisningen i fritidshem kan bli både effektiv och framgångsrik. 30% rabatt som medlem (helår)

Årets lärare i fritidshem (digitalt)

Hadar Nordin, årets lärare i fritidhem 2023, berättar om framgångsfaktorer i sitt yrkesutövande. Med fokus på att utveckla verksamheten men med särskilt öga för de barn som kan upplevas som “utmanande” eller “krävande”, berättar Hadar om sitt arbete. En engagerande föreläsning som ger grund åt fritidshemmets viktiga arbete. 30% rabatt som medlem (helår). 25% rabatt som medlem (halvår)