Tidsskrift

Fokus Fritidspedagogik utkommer 2ggr per år och skickas till de fritidshem som är medlemmar.

Är du annonsör och vill veta mer? Ta kontakt.