Fokus Fritidspedagogik

Välkommen till den nya webbsidan fokus-fritidspedagogik.se! Här kommer du att få ta del av välresearchade och intressanta texter som rör fritidshem och fritidspedagogik. Vi kommer att presentera den senaste forskningen inom området...

Registreringen öppen

Det går nu att registrera sig som medlem på sidan. Som medlem får du tillgång till: Medlemssidorna öppnar 1/5 och medlemskap som tecknas innan påbörjas först den 1/5. Då innehållet på sidan är under...

Nyponsoppans pedagogik

I den gamla vaktmästarbostaden som låg i anslutning till skolbespisningen fanns fritids. Året var 1996. Jag var 17 år gammal och var deltidsanställd på fritidshemmet.  När mina kamrater på gymnasiet gick och fikade...

Utvärdering i fritidshem

Författare till artikeln är Karin Lager, universitetslektor, Fil.Dr. Barn och ungdomsvetenskap och Biträdande programledare för grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Utvärdering i fritidshem – vad kan det innebära? Utvärdering i fritidshem...